RODO

Klauzula informacyjna dla Klienta

TASC Technology BIS Sp. z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.

TASC Technology BIS Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych wskazanych przez Klienta

TASC Technology BIS Sp. z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.

TASC Technology BIS Sp. z o.o.

Inspektor ochrony danych:
Przemysław Cypryniak
Tel. 22 422 70 00
e-mail: iod@tasctechnology.pl