Active Guard

TASC TECHNOLOGY BIS SP Z O.O.

Witamy serdecznie na stronie firmy TASC Technology. TASC Technology jest wiodącym dystrybutorem rejestratorów Active Guard w Polsce.

Oferowany przez nas system Active GuardTM to najnowocześniejszy, pierwszy i jedyny tego typu na świecie, system monitorowania czasu, miejsca i rezultatów pracy personelu w czasie rzeczywistym, dzięki zastosowaniu technologii transmisji danych opartej na GPRS. Oszczędność czasu, optymalizacja kosztów i pełna informacja zawsze wtedy, gdy jest potrzebna – to w największym skrócie korzyści z zastosowania naszego systemu.

Trzy w jednym: system obchodowy czasu rzeczywistego, połączenie telefoniczne i ta zwana w branży ochrony ‚napadówka’, to funkcje, dzięki którym Active GuardTM zyskuje sobie popularność nie tylko w Polsce, ale praktycznie na całym świecie.

System został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach w branży ochrony, jednak elastyczność tego rozwiązania pozwala na wykorzystywanie wielu jego funkcji również w innych branżach, takich jak gospodarka magazynowa, logistyka, spedycja.

Rejestratory Active GuardTM to część systemu, na który składają się oprogramowanie oraz punkty kontrolne RFiD. Nasi Klienci mają wybór – mogą kupić rejestratory, a oprogramowanie zarządzające wybrać z pośród dwóch dostępnych na polskim rynku aplikacji. Klient otrzymuje na początek system obsługujący kilkadziesiąt rejestratorów, produkcji firmy ADINFO. Szczegóły tych aplikacji są dostępne na stronie ‚Partnerzy’, lub bezpośrednio na stronach producentów.

KORZYŚCI

Korzyści z zastosowania systemu Active Guard

Podniesienie skuteczności ochrony fizycznej

a. Stały nadzór w czasie rzeczywistym nad prawidłowością przebiegu obchodów

b. Skrócenie czasu potrzebnego na interwencję w przypadku wystąpienia odstępstw od harmonogramu pracy

Możliwość obniżenia kosztów

a. Zmniejszeniu częstotliwości kontroli na obiektach

b. Zmniejszenie ilości wyjazdów interwencyjnych

c. Zniesienie kosztów zakupu i montażu radiolinii antynapadowej i przekaźników

d. Redukcja kosztów łączności radiowej

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników

a. Możliwość przesyłania sygnałów alarmowych do dyspozytora

b. Realizowanie nasłuchu obiektu przez dyspozytora

c. Automatyczne wysyłaniu testów obecności i sprawnego działania urządzenia w sieci

Poprawa jakości pracy osób odpowiedzialnych za nadzorowanie pracy agentów ochrony. Nadzorujący ma możliwość bezpośredniego nadzoru nad agentem, może również z dowolnego miejsca połączyć się z aplikacją i przygotować raporty wewnętrzne i dla Klienta.

Oszczędność czasu wynikająca z braku konieczności programowania urządzeń w terenie i odczytywania ich pamięci. Prostota obsługi umożliwiająca korzystanie z systemu każdemu pracownikowi ochrony.

Praktycznie nieograniczony zasięg
działania i przepustowość systemu.

Sprawdź zastosowania dla:

Jeden system dający wiele możliwości zastosowań.

Podstawowe funkcje systemu Active Guard:

 1. Nadzór w czasie rzeczywistym nad obchodami wykonywanymi przez agentów ochrony, oraz możliwość wykonania wszechstronnych analiz w dowolnym czasie.
 2. Pełna informacja, planowanie i kontrola pracy pieszych i zmotoryzowanych patroli, poprzez rozmieszczenie punktów kontrolnych w patrolowanych obiektach.
 3. Bieżący nadzór nad pracą inspektorów / koordynatorów ochrony, pełna informacja o ich wizytach na obiektach, intuicyjny w obsłudze system raportowania.
 4. Natychmiastowe wezwanie pomocy w przypadku wystąpieniu zdarzeń wymagających reakcji, takich jak włamanie, napad.
 5. Łączność telefoniczna z wyposażonymi w urządzenia agentami ochrony na ich prośbę, lub przekazanie im informacji wtedy, kiedy jest to konieczne.
 6. Opcja nasłuchu (połączenie ciche z czytnikiem) w przypadku zgłoszenia napadu, co pozwala na znakomite rozpoznanie sytuacji i wydanie odpowiednich poleceń zespołom interwencyjnym.
 7. Funkcja radiolinii i pilota antynapadowego o dużym zasięgu – brak potrzeby instalacji nadajników na obiektach chronionych.
 8. Nadzór nad wydawaniem przedmiotów na terenie chronionych obiektów, poprzez odczyt punktu kontrolnego na wydawanym przedmiocie (np. klucz) oraz punktu identyfikującego osobę.
 9. Kontrola czasu pracy poprzez identyfikację pracowników dzięki zastosowaniu punktów przypisanych do osób.
 10. Odporność na wszelkiego typu warunki pogodowe (mróz, zawilgocenie, przegrzanie).
 11. Wyposażenie w zestaw czujników, wzbudzających alarm w przypadku nieautoryzowanych prób jego otwarcia, a także prób fizycznego zniszczenia. Wiemy nie tylko, kiedy jest otwierana obudowa, ale także, czy były wyjęte baterie, karta SIM i czy nie było prób uszkodzenia urządzenia. Pilnuje tego specjalny podsystem (rozwiązanie unikatowe)

Jak działa system

Zaprojektowany z myślą o kontroli strażników, Active Guard daje jednak znacznie szersze możliwości zastosowań w systemach magazynowych, logistyce, kontroli czasu pracy, kontroli wykonywania zadań związanych z przeglądami okresowymi urządzeń.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

JEŚLI MASZ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI